۲۴ ساعت

19 فوریه
۲دیدگاه

گورستان صدا

تاریخ نشر پنجشنبه ۳۰ دلو ۱۳۹۳ –  ۱۹  فبروری ۲۰۱۵ هالند

انگیزه

گورستان صدا

از: ن . نیسان

بیست و هشتم دلو

******************************************************

دوستان عزیز، یکی  از هموطنان ما به نام (ن. نیسان) از کابل این مضمون را  فرستاده اند. لطفاً در نشر آن در سایت خویش غم دل “انگیزه ” ها را به گوش ها ی جهانیان برسانید

با حرمت

شیما غفوری

****************************************************

    انگیزه شینواری درگذشت ، به عبارتی کشتندش ، خاموشش کردند ، چیزی زیادی از او نمیدانم ، در رسانه ها دلیل شهادتش را حمله ای انتخاری و قطع شدن پاهایش و خونریزی زیاد و مرگ ناشی از این جراحت اعلام کردند . همین

ادامه نوشته…