۲۴ ساعت

31 اکتبر
۱ دیدگاه

اعدام ریحانه،ننگ دیگری برپیشانی رژیم

تاریخ نشر جمعه ۳۱ اکتوبر ۲۰۱۴ هالند

ریحانه

اعدام ریحانه،ننگ دیگری برپیشانی رژیم جمهوری اسلامی
نگارش : سارا نیکو
د ستگیری جلال سربندی اجرا کننده حکم قصاص ریحانه جباری در آلمان
*********************************
صبح ، شنبه سوم آبان ( عقرب ) ۱۳۹۳ ، ریحانه جباری بعد از هفت سال تحمل شرایط بسیار سخت زندانهای جمهوری اسلامی ، در زندان رجایی شهر توسط دژخیمان جمهوری اسلامی اعدام شد و با این عمل ، برگ ننگین دیگری بر کارنامه سیاه و مملو از شکنجه و اعدام دولت روحانی افزوده شد. اعدام ریحانه جباری به رغم تمامی مخالفت های افکار عمومی علیه این حکم ناعادلانه ، خشم و نفرت مردم را هر چه بیشتر علیه مقامات حاکم و سیستم کثیف قضایی آن ها ، برانگیخته است.