۲۴ ساعت

20 اکتبر
بدون دیدگاه

مکتب

     تاریخ نشر شنبه۲۰ اکتوبر ۲۰۱۲ هالند

نوید (ثنا) ناصری

شنبه ۲۰  / ۱۰ / ۲۰۱۲

ونکوور کانادا 
نوید "ثنا" ناصری

نوید “ثنا” ناصری

مکتب

****

ای مکتب شیرین ثمر

هستی در عالم فیض در

هر کس خورد از میوه ات

یابد فلاح از هر خطر 

ادامه نوشته…

13 اکتبر
۱ دیدگاه

مادر

   تاریخ نشر شنبه ۱۳ اکتوبر ۲۰۱۲ هالند

نوید (ثنا) ناصری

۱۳ / ۱۰ / ۲۰۱۲

ونکوور کانادا
نوید "ثنا" ناصری

نوید “ثنا” ناصری

مادر

****

مادر بود مثل گل عنبرین

زیر پایش آنکه بهشت برین

وصفت کنم شام و سحر ای مادر

با ذکر تو گردد کلامم شیرین

ادامه نوشته…

05 اکتبر
۱ دیدگاه

مقام معلم

    تاریخ نشر جمعه  ۵ اکتوبر۲۰۱۲ هالند

نوید “ثنا” ناصری

۴ / ۱۰ / ۲۰۱۲ 

ونکوور کانادا

نوید "ثنا" ناصری

نوید “ثنا” ناصری

مقام معلم

*****

ای معلم با تو دارم احترام

باخلوص دل بگویم صد سلام

پندهایت چون شکر شیرین بود

کام جان شیرین از آن ای خوش کلام 

ادامه نوشته…