۲۴ ساعت

10 مارس
۲دیدگاه

زن یعنی زنده گی مایه فرخنده گی

تاریخ نشر جمعه ۱۹حوت ۱۴۰۱– دهم  مارچ ۲۰۲۳ هالند

زن یعنی زنده گی مایه فرخنده گی

سایه بر بالای بام زنده گی

ادامه نوشته…

29 ژانویه
۱ دیدگاه

خدایا رحم کن بر حال این آواره گان دهر

تاریخ نشر یکشنبه نهم  دلو ۱۴۰۱– ۲۹ جنوری ۲۰۲۳ هالند
دراین وادی که خاکش هر لحظه زهر میسازد
میوه هایش زهوشیاران دگر ابتر میسازد
28 مارس
۱ دیدگاه

( مکتبم جان من است )

تاریخ نشر دوشنبه هشتم  حمل ۱۴۰۱ –  ۲۸ مارچ  ۲۰۲۲ هالند

گر تو میبندی، به رویم مکتبم
لطمه میزنی، به دین و مذهبم
30 آگوست
۲دیدگاه

ای جان من

تاریخ نشر  یکشنبه  نهم  سنبله  ۱۳۹۹ –  ۳۰  آگست  ۲۰۲۰ هالند

ای جان من

ز تبار من مپرس من کی استم ،ای جان من

نه پشتون نه تاجیک نه ازبیک ،نه هزار

ادامه نوشته…