۲۴ ساعت

27 نوامبر
بدون دیدگاه

زنان و کنفرانس « بن دوم»

نجیبه آرش

نجیبه آرش

نجیبه آرش

زنان و کنفرانس « بن دوم»

تاریخ نشر یکشنبه  ششم قوس ۱۳۹۰۲۷ نوامبر ۲۰۱۱

دیده بان حقوق بشر ضمن اعلامیه ای که اخیرا” در رسانه ها بازتاب یافته است، به نسبت احتمال کمرنگ بودن حضور فعالان زن در نشست کنفرانس بن « ۲ » که قرار است به تاریخ ۵ دسمبر ۲۰۱۱ در کشور آلمان بر ګزار شود- هوشدار داده است که: اجلاس بن « ۲ » روی سه موضوع کلیدی میچرخد:

ادامه نوشته…