۲۴ ساعت

22 آوریل
۱ دیدگاه

من نیز بر آئین تو بدبین شده ام

تاریخ نشر جمعه  سوم ثور  ۱۳۹۵ – ۲۲  اپریل  ۲۰۱۶ هالند

رباعی

من نیز بر آئین تو بدبین شده ام

از : م.ع.ب

از منزل وهم خویش پایین شده ام

یعنی به گمان شیخ، بی دین شده ام

ادامه نوشته…