۲۴ ساعت

26 دسامبر
۱ دیدگاه

بار دگر آن صبح بخندید و بتابید

 تاریخ نشر شنبه  پنجم  جدی  ۱۳۹۴ – ۲۶ دسامبر ۲۰۱۵ هالند

بار دگر آن صبح بخندید و بتابید

سرودۀ زیبا  از : مولانا

انتخاب از : فریده رسولی

بار دگر آن آب به دولاب درآمد

وان چرخه گردنده در اشتاب درآمد

ادامه نوشته…

21 ژوئن
۱ دیدگاه

نام زیبای پدر با سیم و زر باید نوشت

تاریخ نشر یکشنبه  ۳۱ جوزا  ۱۳۹۴ – ۲۱   جون  ۲۰۱۵ هالند

شعری

vaderdag

نام زیبای پدر با سیم و زر باید نوشت :

شعری در مورد پدر از مولانا

مادر اگر چه که همه رحمتست

رحمت حق بین تو ز قهر پدر

ادامه نوشته…