۲۴ ساعت

22 نوامبر
۲دیدگاه

استاد علی اصغر بشیر هروی

تاریخ نشر شنبه اول قوس ۱۳۹۳ – ۲۲ نوامبر ۲۰۱۴ هالند

آرشیف ملی
نظر به تقاضا تعدادی از دوستان و علاقمندان که موفق نشدند از آرشیف ۲۴ ساعت  متن کامل مقاله دانشمند محترم  معاون سر محقق حسین فرمند که بمناسبت هفتاد و یکمین سال تولد استاد بشیر هروی از طرف انجمن فرهنگ هرات باستان در سال ۱۳۶۹ در تالار کنفرانسهای محمود طرزی در شهر کابل و  اتحادیۀ ژورنالستان جمهوری افغانستان برگزار شده بود بدست بیاورند و بنده بار دیگر آنرا تقدیم خواننده گان عزیزمی نمایم و شما  و دوستانی که علاقمند آن بودند به مطالعه آن دعوت میکنم.

 از چهره های پذیرفته و برجستهء فرهنگی معاصر کشور ما یکی هم روانشاد استاد علی اصغر بشیر هرویست ، که هستی پر بارش را وقف مطالعات و پژوهشهای علمی ساخت و با نگاشتن کتابها و رسایل مقاله های فراوان ادبی و تاریخی ، استخراج های دقیق نجومی و سرایش اشعار ، نه تنها در پروسهء باروری و گسترش دانش بشری سهمش را به جا آورد، بل وجیبه و دین خودرا در برابر فرهیخته گان و فرهنگ سالاران سرزمین خراسان ، این مرز و بوم تاریخی و دانشپرور، نیز به نیکوترین وجهی اداء کرد.

ادامه نوشته…