۲۴ ساعت

09 مارس
۲دیدگاه

تاریخچۀ هشتم مارچ

تاریخ نشر  یکشنبه  نهمم  مارچ  ۲۰۱۴ هالند

محترمه خانم مسعوده قاضی

محترمه خانم مسعوده قاضی

به مناسبت روز جهانی زن 

تاریخچۀ هشتم مارچ

مسعوده قاضی

۸  مارچ  ۲۰۱۴

۸مارچ روز جهانی زن روز اتحاد و همبستگی زنان سراسر جهان در مبارزه برای آزادی و برابری است . ۸ مارچ روز قیام ، روز رستاخیز، روز عصیان روز دادخواهی برای اعاده حیثیت زن و آزادگی زنان است. هشتممارچ روز توفان زن ، فریاد زن علیه بهره کشی ، تبعیض جنسی و انواع محرومیت هاست.

ادامه نوشته…