۲۴ ساعت

27 دسامبر
۲دیدگاه

خیال دوست

تاریخ نشر پنجشنبه  ششم  جدی  ۱۳۹۷ –  ۲۷ دسامبر  ۲۰۱۸–  هالند

خیال دوست

از کتاب : افسانهء ناخوانده

اثر: محمد ناصر فرخاد

خیال دوست ، چپ  و راست  در برابر ماست

بر آن خوشیم ، که الطاف  دوست یاور ماست

ادامه نوشته…