۲۴ ساعت

01 دسامبر
۴دیدگاه

مرگ من !

 تاریخ نشر  شنبه  اول دسامبر ۲۰۱۲هالند 

 مرگ من !

آخرین پارچه شعر زیبا شاعر تازه گذشته و اندیشمند کشور ملک الشعرا مرحوم محمد طاهر هاتف که قبل از وفاتش سروده است

سال تولد- ۱۲۹۸هجری مطابق سال ۱۹۱۹میلادی

سال وفا ت – ۱۳۹۱هجری شمسی مطابق سال۲۰۱۲میلادی

ارسالی زهره صابر ساجد

****

با ساز و طرب روح مرا شاد کنید

در مرده ِ من مباد فریاد کنید

ادامه نوشته…