۲۴ ساعت

15 اکتبر
بدون دیدگاه

پیچ وتاب

     تاریخ نشر دوشنبه  ۱۵ اکتوبر ۲۰۱۲ هالند 

محمدجان مهجور

محمد جان " مهجور "

محمد جان ” مهجور “

پیچ وتاب

****

خنجر مژگان تو بی تب وتابم کرده است

لاغرو زارو نحیف مثل تنابم کرده است

رفتنش با رقص وبازی من چو کاکل ازقفا

پیچ وتاب درهجر رویش دل کبابم کرده است

ادامه نوشته…