۲۴ ساعت

استاد بکتاش « سعیدی»

استاد بکتاش « سعیدی»

مسابقات « بوکس و تای بوکس» را موفقانه

تدویر کرد و یما « سعیدی» کپ پیروزی بدست آورد

گــزارش : فـرشته « سعیدی »

تاریخ نشر دوشنبه اول جوزا ۱۳۹۱ – ۲۱ می ۲۰۱۲ میلادی 

استاد بکتاش « سعیدی » قهرمان  اروپا  و مسوؤل مکاتب  ورزش  رزمی  « چمپین جیم »   مورخ  ۱۹می  ۲۰۱۲میلادی  مسابقات « بوکس و تای بوکس» را به نفع  موسسه خیره  اروپا که مصروف  خدمت  برای مکاتب  افغانستان  هستند ، در جمهوری فدرالی المان  موفقانه  تدویر کرد .

در این محفل  باشکوه  ورزشی در حدود « ششصد تن » تماشاچی  اشتراک ورزیده بودند که در جمع آنها : معاونین  والی و مسوؤلین  ورزشی  وکلتوری شهر دیورن، یکتعداد  مسؤولین  ادارات ، ریس  ورهبری سازمان خیره المان و اروپا ، امین الدین « سعیدی » مدیر مسوول مرکز کلتوری د حق لاره و مرکز تحقیقاتی استراتیژیک افغان ، ریس و تعدادی رهبری سازمانهای « دبلیو ، بی ، سی »  موی تای ، ریس  سازمان «  دی ، کا، کا، او »  تای  بوکس ـ المان،  یکتعداد  قهرمانان  مشهور  بکس  و تای بوکس المان ، یکتعداد  مسوؤلین  مکاتب «  تای بوکس ، کیک  بوکس وبوکس»  کشور المان  و فرانسه ، هالند و بلژیم  وهمچنان  یکتعداد  از خبرنگاران  تلویزیون  جهانی  و المانی  و خبر نگاران رادیو ، اخبار و جراید  شهر دیورن  ـ المان  اشتراک  ورزیده  بودند .

ادامه نوشته…

19 مارس
بدون دیدگاه

استاد بکتاش « سعیدی »

گــزارش : فـرشته « سعیدی »

استاد بکتاش « سعیدی »

مسابقات « بوکس و تای بوکس» را

موفقانه تدویر کرد .

۱۷ – ۳ – ۲۰۱۲

تاریخ نشر دوشنبه ۲۹ حوت ۱۳۹۰ – ۱۹ مارچ ۲۰۱۲

 

استاد بکتاش « سعیدی » قهرمان اروپا و مسوؤل مکاتب ورزش رزمی  « چمپین جیم »  مورخ ۱۷  مارچ  ۲۰۱۲میلادی  مسابقات  «   بوکس و تای بوکس »  را  در مکتب  ورزشی  خویش  واقع  در شهر دیورن  کشور  جمهوری  فدرالی  المان  موفقانه  تدویر کرد .

این  محفل  ورزشی  که   به  ساعت چهار عصر آغاز گردید  در آن  هشت  کلپ  ورزشی  از  کشور  المان   اشتراک   ورزیده   بودند  که  بدون  مسابقات  اطفال  و جواتان ،  به  تعداد  چهارده  مسابقه صورت  گرفت  که  از جمله  بتعداد «  ۹ مسابقه  تای بوکس  و ۵ مسابقه بوکس »  بود  .

ادامه نوشته…