۲۴ ساعت

20 می
۱ دیدگاه

رهایی

تاریخ نشرچهارشنبه  ۳۰ ثور  ۱۳۹۴ –  ۲۰  می ۲۰۱۵ هالند

زرکوب

رهایی

فضل الله زرکوب

محترم فضل الله زرکوب

محترم فضل الله زرکوب

دلم با بغض سنگینی

درون سینه محبوس است
دلم
چون ابرهای درهم و آشفتهٔ بی‌سرنوشت خسته از تبعید

ادامه نوشته…