۲۴ ساعت

11 جولای
بدون دیدگاه

مخالفت داکتر بشردوست

مخالفت داکتر بشردوست و نعیم بارز با تظاهرات

حزب همبستگی افغانستان از کجا آب میخورد؟

فرید رستاخیز

١١ سرطان ١٣٩١ (١ جولای ٢٠١٢)

تاریخ نشر چهارشنبه ۲۱ سرطان ۱۳۹۱  –  یازدهم جولای ۲۰۱۲

برای اولین بار در تاریخ سی سال اخیر کشور، یک نیروی سیاسی شهامت به خرج داد و با بسیج صدها تن در جاده های کابل تصاویر جنایتکاران جنگی را به آتش کشید و خواهان برچیدن سلطه آدمکشان و جانیان گردید و برجسته ترین نمایندگان فاجعه سی سال اخیر را نام گرفته خاینان ملی خطاب نمود. حزب همبستگی افغانستان با راه اندازی تظاهراتی به تاریخ یازدهم ثور ١٣٩١ در کابل، همه جنایتکاران و حاکمان فاسد را به لرزه انداخت که رسانه های افغانستان و جهان با گذشت چندین ماه از این حرکت بزرگ هنوز هم هرچند گاهی به آن میپردازند.

ادامه نوشته…