۲۴ ساعت

25 جولای
۲دیدگاه

چه زیباست ……

تاریخ نشر شنبه دوم  اسد ۱۳۹۴ – ۲۵ جولای  ۲۰۱۵ هالند

تک بیت

تک بیت از خواهر عزیزم خانم  صالحه جان وهاب (واهب )

دیزاین  از استاد گرامی عبدالتواب وهاب

محترمه خانم صالحه وهاب واصل       و محترم استاد عبدالتواب وهاب

محترمه خانم صالحه وهاب واصل و محترم استاد عبدالتواب وهاب

*********

چه زیباست ……

شعر از : علی رنجبر

انتخاب از استاد عبدالتواب وهاب

بی من تو چطور خواب راحت داری؟

بی کس شده ای، خبر ز حالت داری؟

ادامه نوشته…