۲۴ ساعت

17 آگوست
۱ دیدگاه

مخمس برغزل هلالی

تاریخ نشر یکشنبه  ۱۷ آگست  ۲۰۱۴ هالند

مخمس برغزل هلالی

 عزیزی غزنوی

آنکه آشفتۀ بیتاب و توان است منم

آنکه فارغ ز غم سود و زیان است منم

ادامه نوشته…

29 آوریل
۱ دیدگاه

کُلاه گِرد

تاریخ نشر سه شنبه ۲۹ اپریل ۲۰۱۴ هالند

کُلاه گِرد

عزیزی غزنوی

۵/ ۹ / ۱۹۹۲

دهلی  هند

هر قدر دزد که در کوه و کمر بود همه

با شبانانی که بودند به دنبال رمه

ادامه نوشته…