۲۴ ساعت

24 نوامبر
بدون دیدگاه

رمز قرآن از حسین آموختیم

   تاریخ نشر شنبه ۲۴ نوامبر ۲۰۱۲هالند 

 رمز قرآن از حسین آموختیم

علامه اقبال لاهوری

فرستنده :  عبدالله هروی از شهر هرات

****

هر که پیمان با هوالموجود بست
گردنش از بند هر معبود رست
مؤمن از عشق است و عشق از مؤمنست
عشق را ناممکن ما ممکن است

ادامه نوشته…