۲۴ ساعت

28 سپتامبر
۱ دیدگاه

عطر ِ گلهای بهار

تاریخ نشر شنبه ۲۸ سپتامبر ۲۰۱۳ لندن

دوستان عزیز شعری را که سروده ام صیغهٔ مبالغه است امیدوارم اشتباه برداشت نکنید
عاطفه عاطفی
***
ای خوش آنروزی که بینم ، میهن ِ زیبای خویش
چون گلستان سبز و خرم ، کشور ِ آبای خویش

ادامه نوشته…