۲۴ ساعت

21 نوامبر
۳دیدگاه

دښمن زموږ د سر سړی نه پرېږدی

تاریخ نشر چهار شنبه ۲۱ نوامبر ۲۰۱۲هالند

صیام پسرلی

صیام پسرلی

 دښمن زموږ د سر سړی نه پرېږدی

صیام پسرلی

لغمان

دښمن زموږ د سر سړی نه پریږدی

دلته د سر سړی ژوندی نه پرېږدی

پیغلې یې کور کې ایښوده نه غواړی

چې ګودر نشته نو منګی نه پریــږدی

ادامه نوشته…