۲۴ ساعت

10 فوریه
۱ دیدگاه

خسته

تاریخ نشر چهارشنبه  ۲۱ دلو ۱۳۹۴ –  ۱۰ فبروری ۲۰۱۶ هالند

صالح احمدی « بسیم»

کابل – افغانستان

هشتم فبروری ۲۰۱۶

خسته
از روز گار ناخوش و دلتنگ خسته ام

از انفجار و آتش  و  از  جنگ خسته ام

ادامه نوشته…