۲۴ ساعت

30 نوامبر
۱ دیدگاه

مجموعه هماهنگی عدالت اجتماعی

تاریخ نشر یکشنبه نهم قوس ۱۳۹۳ – ۳۰ نوامبر ۲۰۱۴ هالند

عرض ارادت جناب بشیر بزرگوار را خواستم به سلسله بزرگواری های تان که واقعآ مدبرانه و وطپرستانه عمل میکنید طرح اصول مرامی مجموعه هماهنگی عدالت اجتماعی مردم افغانستان را خدمت شما و دوستان تقدیم نمایم امید که مورد مطالعه جناب عالی شما و دیگر اندیشمندان واقع گردد.
اصول مرامی و تشکیلاتی
مجموعه هماهنگی عدالت اجتماعی ودموکراسی
مردم افغانستان

بنام نامی نامها

تعریف از مجموعه هماهنگی عدالت اجتماعی ودموکراسی مردم افغانستان :ـ این مجموعه یک نهاد سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی بوده که متعقد به اصول دموکراسی ، عدالت اجتماعی ، خدمت به انسان و انسایت را در بر داشته و برای نهادینه شدن عدالت اجتماعی در کشور افغانستان و از بین بردن بحران در این سر زمین میان احزاب ، سازمانهای سیاسی ،اجتماعی کارفعالیت نموده و برای بسیج ملی بدون در نظر داشت ، رنگ ، پوست ، دین ، مذهب ، زبان ، سمت ، تلاش همه جانبه نموده و مینمایدهمچنان در راه شگوفائی ، رشد ، انکشاف ، اکتشاف ، صنعت ، تکنالوژی معاصر در کشوراز هیچنوع سعی ،کوشش و تلاش دریغ نمی‌ورزد! تا باشد از اثر چنین پدیده‌های مثبت شرایط زیست باهمی در بین ملیت های با هم برادر و شهروندان این سرزمین بوجود بیائید

ادامه نوشته…