۲۴ ساعت

25 آوریل
۱ دیدگاه

گزارش مختصر از جریان بخاک سپاری

تاریخ نشر جمعه ۲۵ اپریل ۲۰۱۴ هالند

گزارش مختصر از جریان بخاک سپاری مرحوم دگر جنرال عبدالقادر

سرور راسخ

 ۲۵ / ۴ / ۲۰۱۴ کابل – افغانستان

محترم سرور راسخ یکی از دوستان فیسبوک خانه فرهنگی هرات اند. جناب راسخ صاحب یک گزارش مختصر را از مراسم بخاک سپاری مرحوم دگرجنرال عبدالقادر تهیه نموده و تقدیم مطالعه دوستان میدارند.

امروز؛ ۵ ثور ساعت ۱۲:۳۰ ظهر جنازه مرحوم دگرجنرال عبدالقادر وزیر اسبق وزارت دفاع از شفاخانه چهارصد بستر برداشته شد و نماز جنازه بعد از نماز جمعه در مسجد علی موفق هروی واقع شهر نو کابل ادا و بعدا در حضیرهء فامیلی های قرغه مربوط ناحیه ۵ شهر کابل بخاک سپرده شد.

ادامه نوشته…