۲۴ ساعت

30 می
۳دیدگاه

شام کابل

تاریخ  نشر چهار شنبه نهم  جوزا  ۱۳۹۷ – ۳۰ می  ۲۰۱۸–  هالند

شام کابل

محترمه خانم زینب کبیر

چـــــه نالد زندگی در شام کابل

که غربت توأم است با نام کابل

ادامه نوشته…

03 فوریه
۱ دیدگاه

کودک افغان است

تاریخ نشر چهارشنبه ۱۴ دلو ۱۳۹۴ – سوم  فبروری ۲۰۱۶ هالند

کودک افغان است

زینب کبیر

این کودک سوریه و فلسطین نیست

کودک افغان است که نه تصویرش قلبی را تکان داد و نه قطرات خونش چشمی را به گریه آورد…

کجاست؟

ادامه نوشته…

19 ژانویه
۱ دیدگاه

نمی دانم؟

تاریخ نشر سه شنبه  ۲۹ جدی  ۱۳۹۴ – ۱۹ جنوری  ۲۰۱۶ هالند

نمی دانم؟

زینب کبیر

نمی دانم؟
چرا؟
غمگین و حیرانم…

ادامه نوشته…

16 ژانویه
۱ دیدگاه

روی زانوی پدر

تاریخ نشر شنبه ۲۶ جدی  ۱۳۹۴ – ۱۶ جنوری  ۲۰۱۶ هالند

روی زانوی پدر

زینب کبیر

“”

پدرم در بالا سر اتاق در جای همیشگی خویش نشسته
کتابی در دست
و پیاله چای سیاه خوشرنگ در روبرویش دارد.

ادامه نوشته…