۲۴ ساعت

07 مارس
۱ دیدگاه

زن افغان

تاریخ نشر جمعه هفتم مارچ  ۲۰۱۴ هالند

 محترمه خانم رحمانه سیر

محترمه خانم رحمانه سیر

بمناست روز جهانی زن

 زن افغان

شعر از : صالحه وهاب  واصل

انتخاب از : رحمانه سیر

۷  مارچ  ۲۰۱۴

ای  که  تابنده  تر  از ماهِ  درخشان  شـــدی ای  زن

قد بر افراشتی  و گوهر و مرجان  شــــدی  ای  زن

ادامه نوشته…