۲۴ ساعت

22 آوریل
۲دیدگاه

لیلی تو هرات تو

تاریخ نشر دوشنبه دوم ثور ۱۳۹۸  – ۲۲ اپریل ۲۰۱۹ هالند

به پاسخ جناب ژنرال محمد ظاهرعظیمی که گفته است:

زل زده ام به پنجره، به انتظار یک صدا

آقایان محترم  دکتور سید مخدوم رهین و قیوم بشیر هروی

یکشنبه ,  اول  ثور ١٣٩٨

لیلی تو هرات تو

دوش شنیدم  این  صدا ، داد رهینِ  ما   ندا

هیچ گمان مبر که من ، یقه  تو کنم رها

ادامه نوشته…