۲۴ ساعت

31 ژانویه
بدون دیدگاه

چگونه میتوان به جنگ پایان داد ؟

تاریخ نشر جمعه ۳۱ جنوری ۲۰۱۴ هالند

این بار مخاطب شخص ښاغلی کرزی است !

چگونه میتوان به جنگ پایان داد ؟

دوکتور عثمان  روستار  ترکی

مشاور کمسیون صلح وآزادی برای افغانستان

۲۹ جنوری  ۲۰۱۴

ښاغلی کرزی در کانفرانس اخیر مطبوعاتی مطلب مهمی  را با مدیا در میان گذاشت .وی گفت : « … چند سال قبل در یک صحبت رویاروئی  با قوماندان  ( کانگرسمن ! ) امریکائی ، شکایت کردم که نظامیان امریکایی ، مردم بیگناه را توقیف و درزندان بگرام نگاه داشته اند . مخاطب  بمن گفت : ما  به کار خود ادامه میدهیم . گفتم مانع کار شما خواهم شد . گفت شما یک فرد استید … » .

ادامه نوشته…