۲۴ ساعت

05 فوریه
۴دیدگاه

چکامهءاز رویا افسون باتضمین گونۀ استاد

تاریخ نشرپنجشنبه  ۱۶ دلو ۱۳۹۳ – پنجم   فبروری ۲۰۱۵ هالند

محترمه خانم رویا افسون

سلام دوستان عزیزم ، خواننده گان سایت ۲۴ ساعت و دوستان فیسبوک میخواهم چکامهءاز رویا افسون شاعر خوش قریحه را باتضمین گونۀ از من /با شما شریک میسازم!
(حضرت ظریفی)
=====
در این شب تار خفاش گرد

زاغ های سیاه وغ وغ کنان

ادامه نوشته…