۲۴ ساعت

23 ژانویه
۳دیدگاه

غزلی از نجم العرفا

تاریخ نشر شنبه  سوم  دلو   ۱۳۹۴ – ۲۳ جنوری  ۲۰۱۶ هالند

غزلی از نجم العرفا  محترم حیدری وجودی

انتخاب از : محترم همایون شاه عالمی

هر کسی منظور چشم زشت و زیبا می شود

دیده اش آئینه ی نورِ تجلا می شود

ادامه نوشته…