۲۴ ساعت

20 دسامبر
۱ دیدگاه

وحدتِ ملی

تاریخ نشر یکشنبه  ۲۹ قږس ۱۳۹۴ – ۲۰ دسامبر ۲۰۱۵ هالند

وحدتِ ملی

حفیظ الله حبیبی
…………..
“وحــدتِ ملـــــی” ما مسخـــره بـــازار شده است

دیـــن و دینــــداری ما مایـــه ی آزار شـــــده است

ادامه نوشته…