۲۴ ساعت

30 ژانویه
۱ دیدگاه

گفت و شنود افغانستان با دولت مردانش

تاریخ نشر شنبه  دهم  دلو   ۱۳۹۴ – ۳۰ جنوری  ۲۰۱۶ هالند

گفت و شنود افغانستان با دولت مردانش

جمشید راسخ

ای وطن نام ترا در راس کـشور ها کنم

تاریخ پرزوق وبرقت رامبدل با شرارت ها کنم

ادامه نوشته…

02 جولای
۱ دیدگاه

ترانه حکومت وحدت ملی

تاریخ نشر پنجشنبه ۱۱ سرطان ۱۳۹۴ – دوم جولای  ۲۰۱۵ هالند

وحدت ملی

این ها همه رهبران فریبکار و حشت ملی اند که مردم را بدبخت کردند و کشور را ویران نمودند و نامش را وحدت ملی گذاشتند. همه دروغگو اند چنانچه قاتلین شهید فرخنده را از اعدام به حبس کاهش دادند.اینها میگفتتند که ما نمیگذاریم که خون فرحنده پایمال شود. لعنت به چنین دولت فاسد و دروغگو.

با عرص حرمت

مهدی بشیر

**********************

« ترانه حکومت وحدت ملی »

جمشید راسخ

مــــــا رهــبــــرانیم

خــــــدمت نمایـیـم

ادامه نوشته…