۲۴ ساعت

15 ژوئن
بدون دیدگاه

شعر زیبای پدر و پسر از جامی

تاریخ نشر یکشنبه  ۱۵ جون  ۲۰۱۴ هالند

jami

شعر زیبای پدر و پسر از جامی

پدری با پسری گفت به قهر

که تو آدم نشوی جان پدر

ادامه نوشته…