۲۴ ساعت

25 فوریه
۱ دیدگاه

مبارز صلح و تفاهم نیک ؛

تاریخ نشر دوشنبه ۲۵ فبروری  ۲۰۱۳ هالند

ustad said afghani

مبارز صلح و تفاهم نیک ؛ مولانا استاد « سعید افغانی» 

تهیه و ترتیب کننده :  انجینر سرور « صالح »

مورخ : ۲۵ فبروری ۲۰۱۳ میلادی

****

بـیـسـت  و هشت سال  قبل  مطابق  « ۲۵ فبروری  ۱۹۸۵ میلادی  »   استاد  بزرگوار مولانا سعید افغانی  این عالم توانا ، شخصیت فرهنگی  و اجتماعی کشور عزیز ما افغانستان، چشم  از دنیای باقی بست و داعیه اجل  را لبیک گفت، که به پاس  مقام  استادی  و کارنامه های  صلحخواهانه شان  این کوشش  ناچیزی خویش را  تقدیم  دوستان ، مخلصان  و شاگردان شان  مینمایم ، تا  خاطرات  فراموش  ناشده استاد ؛  در  قلوب  همه ما باقی  و جاویدان  باشد .

ادامه نوشته…