۲۴ ساعت

14 آگوست
۲دیدگاه

عاشق شوی که عشق ترا مثلِ من کند

تاریخ نشر  یکشنبه   ۲۴  اسد ۱۳۹۵ – ۱۴  آگست  ۲۰۱۶ – هالند

عاشق شوی که عشق ترا مثلِ من کند

انجیلا پگاهی

عاشق شوی که عشق ترا مثلِ من کند

از عاصیانِ سر به کفِ انجمن کند

ادامه نوشته…

16 می
۱ دیدگاه

دامن پرچین

تاریخ نشر دوشنبه  ۲۷ ثور  ۱۳۹۵ –  ۱۶  می  ۲۰۱۶ هالند

دامن پرچین

انجیلا پگاهی

دامن پرچین احساسم جدا از گل مباد

این چمن خالی از آهنگ خوش بلبل مباد..

ادامه نوشته…

07 می
۱ دیدگاه

سرزمین آرزو بر باد شد

تاریخ نشر شنبه ۱۸ ثور  ۱۳۹۵ – هفتم  می  ۲۰۱۶ هالند

سرزمین آرزو بر باد شد

محترمه خانم انجیلا پگاهی

محترمه خانم انجیلا پگاهس

محترمه خانم انجیلا پگاهس

روشنی محکوم بر الحاد شد

این وطن آماج استبداد شد

ادامه نوشته…

24 آوریل
۱ دیدگاه

آری منهم پیر دریا دیده ام

تاریخ نشر یکشنبه  پنجم  ثور  ۱۳۹۵ – ۲۴  اپریل  ۲۰۱۶ هالند

آری منهم پیر دریا دیده ام

انجیلا پگاهی
آری منهم پیر دریا دیده ام

روی دریا ها خدا را دیده ام

ادامه نوشته…

04 دسامبر
۱ دیدگاه

لبخند خوشی های ترا کم دارد

تاریخ نشر جمعه   ۱۳  قوس ۱۳۹۴ –  چهارم   دسامبر ۲۰۱۵ هالند

لبخند خوشی های ترا کم دارد

این را هم برای خودم سرودم…

انجیلا  پگاهی

لبخند خوشی های ترا کم دارد

یک کوچه ی تنهایی دلم غم دارد

ادامه نوشته…

05 نوامبر
۱ دیدگاه

شریعت است اگر کشتنِ زنی با سنگ

تاریخ نشر پنجشنبه ۱۴ عقرب ۱۳۹۴ – پنجم  نوامبر ۲۰۱۵ هالند

انجیلا

انجیلا پگاهی

شریعت است اگر کشتنِ زنی با سنگ

و یا هم کشتنِ انسان به نام غیرت و ننگ

ادامه نوشته…

11 جولای
۱ دیدگاه

جدا شد راهِ شان از راه انسان

تاریخ نشر شنبه  ۲۰ سرطان ۱۳۹۴ – ۱۱جولای  ۲۰۱۵ هالند

محترمه خانم انجیلا پگاهی

محترمه خانم انجیلا پگاهی

جدا شد راهِ شان از راه انسان

انجیلا پگاهی

جدا شد راهِ شان از راه انسان

گرفتند راه و رسم و خوی شیطان

ادامه نوشته…

02 آوریل
۳دیدگاه

خدا

تاریخ نشر پنجشنبه ۱۳ حمل ۱۳۹۴ –  دوم  اپریل  ۲۰۱۵ هالند

خدا

انجیلا پگاهی

۲ / ۴ / ۲۰۱۵

محترمه خانم انجیلا پگاهی

محترمه خانم انجیلا پگاهی

فریاد کن خدای اگر هــــست میشنَود

حرفت به هرکجای اگر هست میشنود

ادامه نوشته…