۲۴ ساعت

24 می
۲دیدگاه

چراغ شرق

تاریخ نشر سه شنبه چهرم جوزا  ۱۳۹۵ –  ۲۴  می  ۲۰۱۶ هالند

چراغ شرق

اقبال لاهوری

انتخاب از : محترمه خانم پروین فایق شریفی
______

مثل آئینه مشو محو جمال دگران

از دل و دیده فروشوی خیال دگران

ادامه نوشته…