۲۴ ساعت

22 می
۳دیدگاه

من از تبار نظرهای خستۀ فقرم

تاریخ  نشر  چهار شنبه ۲۲ می ۲۰۱۳ هالند

روئین "رهنوش"

روئین “رهنوش”

من از تبار نظرهای خستۀ فقرم
روئین رهنوش

***

…و من غروب‌تر از هرچه شام‌ گاهانم

پر از شب است، پر از غصه رگ‌ رگِ جانم

ادامه نوشته…

08 آوریل
۸دیدگاه

روزگار

تاریخ نشر دوشنبه  ۸ اپریل ۲۰۱۳ هالند

روئین "رهنوش"

روئین “رهنوش”

 روزگار

روئین رهنوش

***

روزگارم‌ را

در نبضِ کوچه‌ ای جاری خواهم کرد

که بامدادان تا از آن می‌تابیدی

ادامه نوشته…

24 مارس
۴دیدگاه

هزار بار برایت میمیرد

 تاریخ نشر  یکشنبه ۲۴ مارچ  ۲۰۱۳ هالند

روئین "رهنوش"

روئین “رهنوش”

 هزار بار برایت میمیرد

همینکه آیینه

ادامه نوشته…

09 مارس
۱۲دیدگاه

هنوز فلسفه ها در چروک چادر بود

  تاریخ نشر شنبه  نهم مارچ  ۲۰۱۳ هالند

روئین "رهنوش"

روئین “رهنوش”

هنوز فلسفه ها در چروک چادر بود

روئین “رهنوش”

***
و باز در دل شب شعر ها ترور شدند
و قطره قطره به ذهن کسی عبور شدند

ادامه نوشته…

27 فوریه
۱۲دیدگاه

قصه‌های تکراری

تاریخ نشر چهار شنبه ۲۷ فبروری  ۲۰۱۳ هالند

احمد روئین "رهنوش"

احمد روئین “رهنوش”

قصه‌های تکراری

روئین “رهنوش”

***

روایتی که تو در شعر دامنت داری

نفس وزیده به شریانِ کوچه میباری

ادامه نوشته…

25 دسامبر
۸دیدگاه

چند رباعی

تاریخ نشر سه شنبه ۲۵ دسامبر ۲۰۱۲هالند

احمد روئین "رهنوش"

احمد روئین “رهنوش”

چند رباعی 

روئین “رهنوش”

***

دی شب تو مرا شراب میخندیدی

از حنجرۀ رباب میخندیدی

ادامه نوشته…

01 دسامبر
۲دیدگاه

کلاغ جنجالی

  تاریخ نشر  شنبه  اول دسامبر ۲۰۱۲هالند

روئین "رهنوش"

روئین “رهنوش”

کلاغ جنجالی

روئین “رهنوش”

****

خاطر پنجره ها از تو پر است, تو ولی خاطرت از من خالی
نقش کفشات بر دل دهلیز سینۀ زخم خورده و جالی

ادامه نوشته…

19 نوامبر
۳دیدگاه

گنجشک ها

تاریخ نشر دوشنبه ۱۹ نوامبر ۲۰۱۲هالند 

 روئین “رهنوش”

گنجشک ها

احمد روئین "رهنوش"

احمد روئین “رهنوش”

گنجشک های وادی ما کوچ کرده اند

انگار از میانه مرا کوچ کرده اند

شاید قدم قدم به فراسوی مبهمی

یا هم به جستجوی خدا کوچ کرده اند

ادامه نوشته…

05 نوامبر
۶دیدگاه

چرا که شاعر بودن

تاریخ نشر دوشنبه  پنجم نوامبر ۲۰۱۲هالند

روئین “رهنوش”

چرا که شاعر بودن

احمد روئین "رهنوش"

احمد روئین “رهنوش”

سرم پر است درین روز ها تخیل تلخ
خبر…, سکوت, غزل, یک دو پیک الکل تلخ
صدای خستۀ پیاله های خالی ام
که هی شکسته زیر سقف لاوبالی ام
23 اکتبر
۴دیدگاه

چند دوبیتی

 تاریخ نشر سه شنبه ۲۳ اکتوبر ۲۰۱۲هالند

روئین “رهنوش”

احمد روئین"زریر"

احمد روئین”زریر”

چند دوبیتی

***

مرا از پهنۀ چشمت عبوریست
رسیدن تا مدارت راه دوریست
تو میدانی مسافت را که خورشید
ازانجا تا دلم صد سال نوریست
ادامه نوشته…
27 سپتامبر
۲دیدگاه

شعر باران

تاریخ نشر پنجشنبه ۲۷ سپتامبر ۲۰۱۲ هالند

روئین”زریر, رهنوش”

۲۲ / ۶ / ۱۳۹۱ خورشیدی

احمد روئین"زریر"

احمد روئین”زریر”

شعر باران

*****

نشگفته در حواشی یک برگ پوده شد

شعری که دراوایل باران سروده شد

صدها شگوفۀ غزل از شرق و غرب باغ

خشکید با نگاه کسی تا  گشوده شد

ادامه نوشته…

10 سپتامبر
بدون دیدگاه

دوبیتی ها

تاریخ نشر دوشنبه ۲۰سنبله  ۱۳۹۱  –  دهم  سپتامبر ۲۰۱۲ هالند

احمد روئین “رهنوش, زریر”

احمد روئین"زریر"

احمد روئین”زریر”

دوبیتی ها

****

سکوت کافه را سیگار میزد

غمی در سینه اش گیتار میزد

شبی که شاعری از نوک پنسیل

یکا یک واژه هارا دار میزد

ادامه نوشته…