۲۴ ساعت

05 ژوئن
۲دیدگاه

باز ای کابل من :

تاریخ نشر دوشنبه پانزده  جوزا ۱۳۹۶ –  پنجم  جون   ۲۰۱۷  –  هالند

باز ای کابل من :

محترم احمد الله “بیغش” 
کویت ۳۱ / ۵/ ۲۰۱۷
باز ای کابلِ من پیکر تو خونین است 
چقدر در بغلت بارِ غمِ سنگین است 
24 دسامبر
۲دیدگاه

ظلم و ستمی را که بمن دوست روا داشت

تاریخ  نشر شنبه  چهارم جدی  ۱۳۹۵ –  ۲۴   د سامبر  ۲۰۱۶  –  هالند

ظلم و ستمی را که بمن دوست روا داشت

محترم احمد الله “بیغش”

عمریست که از محنت و غم غرقه بخونم 
 
آواره و شبگردِ بیابان جنونم
14 ژوئن
۳دیدگاه

مهربان مادر

تاریخ نشرسه شنبه ۲۵ جوزا  ۱۳۹۵ – ۱۴ جون  ۲۰۱۶ هالند

غزلگونه در هجران مادر از دفتر خاطرات نو جوانی.

محمد یحیی بیغش

ارسالی : احمد الله بیغش

مهربان مادر :

از آنروزی که رفتی از کنارم ، مهربان مادر

به بی صبری‌ به وصلت انتظارم ، مهربان مادر

ادامه نوشته…

23 آوریل
۲دیدگاه

چه بمیرم چه نمیرم :

تاریخ نشرشنبه  چهارم ثور  ۱۳۹۵ – ۲۳  اپریل  ۲۰۱۶ هالند

چه بمیرم چه نمیرم :

احمد الله بیغش

آری !
خزانم من
رنگ زرد و  پائیزم

ادامه نوشته…