۲۴ ساعت

19 اکتبر
۲دیدگاه

غزلهای از سنایی غزنوی و کمال خجندی

تاریخ نشر دو شنبه ۲۷ میزان ۱۳۹۴- ۱۹ اکتوبر  ۲۰۱۵ هالند

غزل ها

محترم سید همایون شاه (عالمی)
انتخاب از :  سید همایون شاه عالمی
غزلهای از سنایی غزنوی (رح) شاعر و عارف کبیر این خطه:
و کمال خجندی
جمالت کرد جانا هست ما را
جلالت کرد ماها پست ما را