۲۴ ساعت

11 ژوئن
۲دیدگاه

روز بین المللی همبستگی (با) زنان افغان

تاریخ نشر چهار شنبه ۱۱ جون  ۲۰۱۴ هالند

تجلیل از روز بین المللی همبستگی (با) زنان افغان

( ۸ جون ) در مرکز فرانکفورت

گزارش از: م ، فارانی

******

مرکز ملاقات زنان بنام Eva در مرکزی ترین نقطۀ “فرانکفورت کنار دریای ماین” قرار دارد، این مرکز بتاریخ۰۷/ ۰۶ /۲۰۱۴شاهد  رویداد تاریخی تدویر « روز بین المللی همبستگی (با) زنان افغان (۸ جون) بود. این رویداد به ابتکار رئیسۀ انجمن مدد رسانی افغانی  شخص پـُرکار ، پـُر تلاش ودینامیک  خانم “شیما غفوری” با همکاری و پشت کار زنان گرامی وخبیردیگر افغان و اعضای انجمن مدد رسانی افغانی مؤفقانه دایر شده بود. برای اشتراک درین رویداد تاریخی خانم های گرامی از شهرهای دور ونزدیک دیدار بهم رسانیده بودند.

ادامه نوشته…