۲۴ ساعت

04 آوریل
بدون دیدگاه

تبصره ای بر جوابیهء شاعر پاکنهاد

تبصره ای بر جوابیهء شاعر پاکنهاد بشیر هروی

مشکور کابلی – فرانکفورت

تاریخ نشر  چهار شنبه ۱۶ حمل ۱۳۹۱ –  چهارم  اپریل  ۲۰۱۲ 

به نام خداوندی که در این نزدیکیست

مشکور کابلی

مشکور کابلی

دوست عزیز ونهایت گرامی بشیر هروی عزیز را از صمیم قلب سلام میرسانم!!

از اینکه تبصره شکسته و ریخته حقیر را قابل نقد و بررسی دانستید بر خود بالیدم و از این روی خواستم باب این گفتگو را مفتو ح نهاده تا هم بر علمم افزوده و هم در اثر مجالست و مصاحبت با نیکان روانم را صفا بخشم  .

نکته اول : اینکه نیک فرمودید بیایید بجای مطرح کردن سوال ها ، درصدد پیدا کردن جواب ها برآییم ! بنده این نکته را به شکل موجبه جزئیه میپذیرم و هم در جهت تکمیل فرمایش شما عرض  میکنم :

ادامه نوشته…