۲۴ ساعت

26 دسامبر
۱ دیدگاه

بار دگر آن صبح بخندید و بتابید

 تاریخ نشر شنبه  پنجم  جدی  ۱۳۹۴ – ۲۶ دسامبر ۲۰۱۵ هالند

بار دگر آن صبح بخندید و بتابید

سرودۀ زیبا  از : مولانا

انتخاب از : فریده رسولی

بار دگر آن آب به دولاب درآمد

وان چرخه گردنده در اشتاب درآمد

ادامه نوشته…