۲۴ ساعت

07 ژانویه
۲دیدگاه

یک شعر عالی تصوفی از عصمت بخاری

تاریخ  نشر شنبه ۱۸ جدی  ۱۳۹۵ – هفتم   جنوری ۲۰۱۷  –  هالند

یک شعر عالی تصوفی

از عصمت بخاری

انتخاب از : محترم سید همایون شاه عالمی

سرخوش از کوی خرابات گذر کردم دوش

به طلبگاری ترسا بچه ی باده فروش

ادامه نوشته…