۲۴ ساعت

13 نوامبر
بدون دیدگاه

 تاریخ نشر سه شنبه  ۱۳ نوامبر ۲۰۱۲هالند

 نویسنده : عبدالغفار پوپل

مبارزه علیه خود کامه گی درسکتور معارف؛

بدون شک افغانستان امروزی در حال پیشرفت وترقی می باشد ودر ده سال اخیر روند تکامل را در جهت های مختلف نو سازی وباز سازی تجربه وعملی نمود، در حالیکه مشکلات و نابا سامانی ها هنوز هم از موارد خیلی بزرگ وچالش زا در راستای پیشرفت فرا راه دولت افغانستان شمرده می شود.

ادامه نوشته…