۲۴ ساعت

07 آوریل
بدون دیدگاه

آشیانـه میسازم

آشیانـه میسازم

شاه محمود قادری

کابل

تاریخ نشر شنبه ۱۹ حمل ۱۳۹۱ –  هفتم اپریل  ۲۰۱۲

سراپاخونم وبانقش زمانه میسازم

  مجبورم وبانــازهردیوانه میسازم

میسوزم بـه اشکی کزمژگانی چـکد

به هرگنجی دلــم را ویرانـه میسازم

ادامه نوشته…

05 آوریل
بدون دیدگاه

ازداغ وطـن گــریه میکنم

ازداغ وطـن گــریه میکنم

شاه محمود قادری

کابل

تاریخ نشر  پنجشنبه ۱۷ حمل ۱۳۹۱ –  پنجم اپریل  ۲۰۱۲

چـوبـلبل،ازوداع چـمن گــریه میکـنم

مسـافــرم،ازداغ وطـن گــریه میکنـم

گــذاشـتــه انــد تــرابــادام روزگــــار

ای صـید بـه حـال تـومن گریه میکنم

ادامه نوشته…