۲۴ ساعت

05 آوریل
بدون دیدگاه

ازداغ وطـن گــریه میکنم

ازداغ وطـن گــریه میکنم

شاه محمود قادری

کابل

تاریخ نشر  پنجشنبه ۱۷ حمل ۱۳۹۱ –  پنجم اپریل  ۲۰۱۲

چـوبـلبل،ازوداع چـمن گــریه میکـنم

مسـافــرم،ازداغ وطـن گــریه میکنـم

گــذاشـتــه انــد تــرابــادام روزگــــار

ای صـید بـه حـال تـومن گریه میکنم

بـه ویـرانــگری تـوای روزگــاردون

افسرده چون حصارکهن گریه میکنم

ای نفـــس، چه آوردی بـروزگـارمـن

بعــدمرگ هم بـزیـرکفـن گریه میکنم

دیــده کی توانـم به چشـم تــو ازشـرم

افتـــیده ســــر بـه یـخن گـریه میکنـم

نـترســم روبـرو ازجـلوه مردانه غیـر

من ازحیلــــه دشـــمن گــریه میــکنم

شاه محمود قادری

 
بدون دیدگاه

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما