۲۴ ساعت

11 می
۴دیدگاه

ابیاتی پیرامون آدم و آدمیت

تاریخ نشر چهار شنبه  ۲۲ ثور  ۱۳۹۵ –  ۱۱  می  ۲۰۱۶ هالند

ابیاتی پیرامون آدم و آدمیت:

انتخاب از : محترم همایون شاه عالمی

نخست از سنایی (رح)

آدمی عالم مقصّر نیست

همه همتا و هم همه بر نیست

ادامه نوشته…