۲۴ ساعت

08 ژوئن
۱ دیدگاه

لب بربند

تاریخ نشر: شنبه ۱۹  جوزا ( خرداد ) ۱۴۰۳ خورشیدی – ۸ جون  ۲۰۲۴ میلادی – ملبورن – آسترالیا

لب بربند

لبا لب  از غزلم   کرد  و  گفت   لب بربند

و غرق لم‌  یزلم  کرد  و   گفت   لب بربند

من ازحلاوت یک لحظه  عشق  مسرورم

عصاره‌ی  عسلم  کرد و  گفت   لب بربند

به خنده اشک مرا گفت  چشمه‌ ی خورشید

کتیبه  در  بغلم   کرد  و  گفت   لب  بربند

و در  مقام   تحیّر   تبیره‌    زن   شد  دل

غریو  بی‌  محلم  کرد  و‌  گفت  لب  بربند

مگو که دار بود راد و راد منصور  است،

اسیر کل  مکلم   کرد  و  گفت  لب  بربند

به بوم  باور  من  نا شکفته  زد  رنگی،

یقین   محتملم   کرد  و‌  گفت   لب بربند

و دست همت من  داشت  فرّ  و  فریادی

پریش و کم‌  بغلم  کرد و گفت  لب‌ بربند

مرا به  برّه‌ی روشن قسم مده ای دوست

 و خوار  در  حملم کرد و گفت لب بربند

دو دانه چید و گناهِ نکرده  شد  خرمن

شرار در  پخلم   کرد و  گفت  لب بربند

و روح‌ تازه‌ تر از  تازه  شد رواق خدا

رفیق  بی‌ خللم  کرد  و‌ گفت  لب بربند

—- ——-

نشسته بود و قلم برگرفت و کرد نگاه:

لبالب از غزلم کرد  و گفت  لب  بربند

عبدالغفور آرزو

هانوفر 

30 مارس
۱ دیدگاه

کوچه ی دل

تاریخ نشر : شنبه ۱۱ حمل (فروردین) ۱۴۰۳ خورشیدی – ۳۰ مارس ۲۰۲۴ میلادی – ملبورن – آسترالیا

کوچه ‌ی‌ دل

کوچه‌ی دل شده بی‌ باغ  واناری  نکفید

ناله‌ ی نی‌ لبک و بانگ  هزاری  نکفید

دگر از چرخش چرخشت نباشد  خبری

خشم  آشفته ‌ی  مستور  خماری   نکفید

بسکه  آبستن کولاک  بود بهمن   و دی

خنده‌ ی  گل ‌نفس   سبز  بهاری   نکفید

مویه  شد موی و گره در نگه  بوم افتاد

رنگ نیرنگ زد و نقش و نگاری نکفید

در شب تار و‌ سراپرده‌ی خالی از عشق

ذوق و بی‌ ذوقی  پنهان  سه‌ تاری  نکفید

سربداری که  انالحق نزند  محکوم است

آسمان  هو  نزد و حلقه‌ ی  داری  نکفید

خامه خنجرشده درپنجه‌ ی سرشارازخشم

شاهکاری   ندرخشید  و  شعاری  نکفید

همچو  پوقانه   کفد    باور  آتش  ‌افشان

در   تساهل‌  کده   آیینه‌   مداری   نکفید

باغبان خسته و پیوسته  نویسد بر خاک:

کوچه‌ی دل شده  بی ‌باغ  واناری  نکفید

عبدالغفور آرزو

هانوفر

۹ حمل (فروردین) ۱۴۰۳ خورشیدی

۲۸ مارس ۲۰۲۴ میلادی