۲۴ ساعت

14 دسامبر
۲دیدگاه

غزل مشهوری از : خیالی بخارایی

تاریخ نشر دوشنبه ۲۳ قږس ۱۳۹۴ – ۱۴ دسامبر ۲۰۱۵ هالند

غزل مشهوری از :  خیالی بخارایی:

انتخاب از :  سید همایون شاه عالمی

ای تیر غمت را دل عشاق ، نشانه

جمعی به تو مشغول و تو غایب ز میانه

ادامه نوشته…