۲۴ ساعت

17 آوریل
۲دیدگاه

ابیات زیبای دری از خوشحال خان ختک

تاریخ نشر یکشنبه  ۲۹  حمل ۱۳۹۵ – ۱۷  اپریل  ۲۰۱۶ هالند

ابیات زیبای دری از خوشحال خان ختک:

انتخاب از : محترم همایون عالمی

پیر ما از می‌ پرستی توبه فرماید مرا

الله الله وقت گل این توبه می‌ شاید مرا

ادامه نوشته…