۲۴ ساعت

17 آوریل
۱ دیدگاه

شامِ حقیقت

تاریخ نشر : چهارشنبه – ۲۹ حمل (فروردین) ۱۴۰۳ خورشیدی – ۱۷ اپریل ۲۰۲۴ میلادی – ملبورن – استرالیا

شام حقیقت

تو رنج  من و ساغر و پیمانه چه دانی

تو جان من و سوختن پروانه چه دانی

تو سوق نمودی همه را با غم  هجران

تو درد من و کلبه‌ ی  ویرانه  چه دانی

تو رفتی  و  غم  بر دل  دیوانه  رسیده

تو بستر ناشاد  در این  خانه  چه  دانی

تو  باز   برفتی     ولیکن   زود   نیایی

تو رنج همه  بی سرو سامانه  چه دانی

تو صبح صفا بودی  و من  شام حقیقت

تو اختر   تابنده   و  غم  خانه  چه دانی

تو رحم نکردی که ( شکیلا ) باز تو جوید

تو معشوق گل   بلبل  بی خانه  چه دانی

شکیلا ( نوید )

مارچ ۲۰۱۲

پاکستان

12 آوریل
۱ دیدگاه

تارِ خام

تاریخ نشر: جمعه ۲۴ حمل (فروردین) ۱۴۰۳ خورشیدی – ۱۲ اپریل ۲۰۲۴ میلادی – ملبورن – آسترالیا

 تار خام

ساختم ماتم سرا از عشق  نا فرجام تو

ساختم اما  نگشتم  دور ز  کنجِ  بام ِ تو

ساختم از بی خودی در عالم  بیچاره گی

ساختم تا برکنم دل  را  ز  تارِ   خام ِ تو

ساختم   اما  نکردم   پایمال  عشق  ترا

ساختم با این دل بیچاره ام  در  دام  تو

ساختم اما ! نکردم رو به سوی هر خسی

ساختم تا دل کنم از وعده های  خام تو

ساختم  اما  نکردم  جلوه  در باغ  دگر

ساختم با تو (شکیلا) تا سحر در شامِ تو

شکیلا (نوید)

۱۶ دلو ۱۳۹۰ خورشیدی

پاکستان

 

.

 

07 آوریل
۱ دیدگاه

شاید

تاریخ نشر : یکشنبه ۱۹ حمل (فروردین) ۱۴۰۳ خورشیدی – ۷ اپریل ۲۰۲۴ میلادی – ملبورن – آسترالیا

شاید

شاید   به  جفای  تو  دلم   آشنا  شود

شاید  اسیر غمزه  رنج   و  بلا  شود

شاید   که   ندانم   خوشی  آید   یا نه

شاید به غم های  دیگری  مبتلا شود

شاید باران رحمت ببار د به خانه ی

شاید خوشی  بیارد و درمانِ ما شود

شاید نسیم  صبح   بیارد  نوید  صلح

شاید ( شکیلا ) ازخوشی درهوا شود

شکیلا (نوید)

۳۰ اسد ۱۳۹۶

03 آوریل
۱ دیدگاه

آرزو

تاریخ نشر: چهارشنبه ۱۵ حمل (فروردین) ۱۴۰۳ خورشیدی – ۳ اپریل ۲۰۲۴ میلادی – ملبورن – استرالیا

آرزو

ما در این ماتم صحرا دور از  بهار افتاده یم 

برگ خشکیده  شده  در  زیر  خار افتاده یم

تا نظر واه کرده یم ازهم دیگر دور گشته یم

پیش پای ناکسان چون خس وخار افتاده یم

نه   سر انجام   زنده گی   نه  امید  زیستن

مرغ بی بال و پریم  زرد  و   زار  افتاده یم

سخت جانی را  ببین  بر  حال  زار   ما نگر

همچو   استخوان  بر   حال   زار  افتاده یم

برنمی دارد یک  سنگ کسی بر باز  سازی وطن

ما   بحث  در  فکر  تعمیر  دیار  افتاده یم

میتوان آسوده شد بر دزدان در این وطن ؟

(شکیلا) فکر کرده ، فکر کرده در کنار افتاده یم

شکیلا (نوید )

می ۲۰۰۸ میلادی

۱۱شب به وقت پاکستان

02 آوریل
۱ دیدگاه

دلِ من

تاریخ نشر: دوشنبه ۱۳ حمل (فروردین) ۱۴۰۳ خورشیدی – ۱ اپریل ۲۰۲۴ میلادی – ملبورن – استرالیا

   دل من

از قلب    پاره  پاره

یارم    خبر    نداره

صد پاره شد دل من

هر پاره اش شراره

بر  یاد  روی   دلبر

این  دل  کند  گذاره

نه دست ان که گیرم

از    آسمان   ستاره

در چشم اشک بارم

اشکم همیشه قطاره

برمن مگو که  بگذر

از  راه  او    کناره

باشد که  باز    بینم

دیدار    آشنا     ره

ای (شکیلا) دلبرت کو

دستت گیرد دو باره

شکیلا نوید

قوس ۱۳۹۲

 

26 مارس
۱ دیدگاه

خسته دل

تاریخ نشر: سه شنبه ۷ حمل (فروردین) ۱۴۰۳ خورشیدی – ۲۶ مارس ۲۰۲۴ میلادی – ملبورن – آسترالیا

خسته دل

 ایدل   بیا  به   عهد    گسسته   وفا  کنیم

این عقل ودین همه به ره صواب فنا کنیم

ایدل   هزار غصه   به  دل   ها بود هنوز

این   ماجرا   برای   خدا   ما  رها   کنیم

ایدل ز بس پریش  و ذلیلم   در این  دیار

یکدل  شویم  و کشتی  غم  را  فنا   کنیم

آیدل ز سوز سینه ی خود  سوختم  هنوز

بر خدا   ریا   همه   جا  است  وفا  کنیم

ایدل   اسیر   خنجر   دو نانم  من  هنوز

خنجر ز د ل  کشیده  و جان  را فنا کنیم

ایدل  مشکن   این  دل  دیوانه ام  هنوز

شکیلا شکست دل را دیده چه  ها کنیم

شکیلا  ( نوید )

۲۰۰۸ میلادی

کابل – افغانستان

24 مارس
۱ دیدگاه

هوس باز

تاریخ نشر : یکشنبه ۵ حمل ( فروردین ) ۱۴۰۳ خورشیدی – ۲۴ مارس ۲۰۲۴ میلادی – ملبورن – آسترالیا

 هوس باز

 تو که  هم  راز دل و  بلبل و  پروانه نهی

تو که معشوق زلف ومحصلت وشانه نهی

تو که بیتاب نمودی همه را در پی گل های هوس

تو که  طرفدار  منی  گمشده  در خانه نهی

تو که  برباد  نمودی  دل  و کاشانه ی من

تو که  عاشق  به  وصال  دل  دیوانه نهی

تو که بر باد شدی رفتی در آغوش جنون

تو که در رگ،رگ خو خالی از این بهانه نهی

تو که بیجا نمودی دل ( شکیلا ) در خون

تو که عاشق به وطن ناله ی پروانه نهی

شکیلا  نوید

ثور ۱۴۰۰ خورشیدی

22 مارس
۱ دیدگاه

سرودِ صلح

تاریخ نشر: جمعه سوم حمل (فروردین) ۱۴۰۳ خورشیدی – ۲۲ مارس ۲۰۲۴ میلادی – ملبورن – آسترالیا

سرود صلح

بیا ای هم وطن به سیل باغها

بیا  یکجا  شویم  همرای گلها

بیا یکجا  شویم  بلبل  بخواند

بیا یکجا  شویم  تا  گل  بماند

بیا یکجا شویم در گلشن خود

بیا یکجا شویم در مهین خود

بیا ئید تا  بدانیم   قدر هر گل

بیائید  تا  بخوانیم  مثل  بلبل

بیا یکجا شویم ای هم دیاران

بیا یکجا شویم بر سوی پغمان

بیائید تا سر اریم زنده گی نو

بیائید نغمه سازیم از گلی نو

بیائید سر کنید این زنده گی را

بیائید بس کنید شرمنده گی را

بیائید   تا  غبار غم  بشویم

بیائید تا  نفس صبح  ببویم

بیائید بر کنیم  بنیاد  غم را

بیائید دور کنیم دود تفنگ را

بیائید اشک از چشمی بشویم

بیائید دست وروی هم ببوسیم

بیائید هم دیاران در بر من

بیارید هم خیالان  دلبر من

بیائید تا   وطن  آبا د گردد

بیائید تا (شکیلا) شاد گردد

شکیلا( نوید)

۲۰۰۶ میلادی

18 مارس
۱ دیدگاه

آمد بهار

تاریخ نشر : دوشنبه ۲۸ حوت (اسفند) ۱۴۰۲ خورشیدی – ۱۸ مارس ۲۰۲۴ میلادی – ملبورن – استرالیا

 آمد بهار

 آمد بهار  و سبز  نشد  لاله زار من

شاید بهار  دیگر   نباشد   بهار من

آمد بهار نیست  صدای  که  برکشم

غم های بیشمار دمید د ر  کنار  من

آمد بهار وهر طرف گردید  واژگون

نیست آن پسر که باز بیاید مزار من

آمد بهار نیست بهاران در این وطن

شاید   که    نباشم  بیاید  نگار  من

آمد بهار  و صلح  نشد  در دیار من

شاید که (شکیلا)  بگیرید  کنار  من

شکیلا( نوید)

15 مارس
۱ دیدگاه

نیرنگ

تاریخ نشر: جمعه ۲۵ حوت (اسفند) ۱۴۰۲ خورشیدی – ۱۵ مارس ۲۰۲۴ میلادی – ملبورن – استرالیا

نیرنگ

نیرنگ روز گار ببین چه  رنگ می شود

این شام  تاریک به  سرم  تنگ  می شود

وقتی که تو سر می کشی از عرسی خیال

این آسمان صاف ببین هفت رنگ می شود

وقتی که با هنر همه وقت رنگ  می زنی

این رنگ های  آسمان  بد رنگ  می شود

وقتی که می روی و می روی نمی رسی

این دل به یاد خاطرت در جنگ  می شود

وقتی که به گل ها پر زند  پروانه ی خیال

این گل ز شوق پروانه خوش رنگ می شود

وقتی که ورق  می زنم برگ  های خاطرم

عمرگران میرود (شکیلا) کمرم چنگ می شود

شکیلا( نوید )

حوت ۱۳۹۷

13 مارس
۱ دیدگاه

مناجات

تاریخ نشر : چهارشنبه ۲۳ حوت (اسفند) ۱۴۰۲ خورشیدی – ۱۳ مارچ ۲۰۲۴ میلادی – ملبورن – آسترالیا

مناجات

الهی گر نمیشد باز چه میشد ؟

چمن چراغان میشد

ابر ها باران میشد

درد ما درمان میشد

الهی گر نمیشد باز چه میشد؟

دشمن ما کور میشد

خانه ی او گور میشد

دربدر مزدور میشد

الهی گر نمیشد باز چه میشد؟

این وطن آباد میشد

دشمنان‌ناشاد میشد

عزتش شمشاد میشد

الهی  گر نمیشد باز چه میشد ؟

مردمان بیدار میشد

مزدوران بادار میشد

دشمنان مردار میشد

شکیلا (نوید )

۲۰۱۷ میلادی

11 مارس
۱ دیدگاه

سوخته دل

تاریخ نشر: دوشنبه ۲۱ حوت (اسفند) ۱۴۰۲ خورشیدی – ۱۱ مارچ ۲۰۲۴ میلادی – ملبورن – آسترالیا

سوخته دل

ببین بر سوخته  دل  بر سایه  دیوار  می رقصد

اگر از بند رها گردد  دو سه صد  بار  می رقصد

ببین برسوخته دل رنگش شده مانند شب تاریک

که او از شام تاریک  تا  سحر خونبار می رقصد

ببین بر سوخته دل  دائم  به  یاد  یار  می سوزد

به یاد روی  او  بر پایه ی  این  دا ر  می رقصد

ببین  بر سوخته  دل  دائم  بود  نامش  پریشانی

به سر  دارد   خمار  نشه  گرد   خار  می رقصد

ببین بر سوخته  دل تا  دور کند  از سر هوای او

(شکیلا)هوش خود را گیر که او بیمار می رقصد

شکیلا ( نوید )

کابل – افغانستان

10 مارس
۱ دیدگاه

غبار گشتم

تاریخ نشر: یکشنبه ۲۰ حوت (اسفند) ۱۴۰۲ خورشیدی – ۱۰ مارچ ۲۰۲۴ میلادی – ملبورن – آسترالیا

غبار گشتم

من  باز  به   سراغ   یار گشتم

مدهوش  به  سوی  دار  گشتم

من   باز   سرود    زنده گانی

سر کردم   و غمگسار  گشتم

من باز به هرسو کردم  فریاد

بر چهره نگر که  زار  گشتم

من باز نهادم   پا  به  راهش

بر پشت   درش  غبار  گشتم

من  با ز برفتم   د ر خیالش

بیدارشو( شکیلا) بیمارگشتم

شکیلا نوید

کابل – افغانستان

06 مارس
۱ دیدگاه

خواب

تاریخ نشر : چهار شنبه ۱۶ حوت (اسفند) ۱۴۰۲ خورشیدی – ۶ مارچ ۲۰۲۴ میلادی – ملبورن – آسترالیا

خواب

دیشب به خواب رفتم و بسیار گریه کردم

فردا  چو  برخاستم   تکرار  گریه کردم

دیشب به خواب دیدم که این زنده گی گران است

باری که بود بردوش ناچار  گریه کردم

از های وهوی دنیا رفتم به کوه و صحرا

دامن به رو  گرفتم  تکرار  گریه  کردم

از  رنج  این  زمانه  از  گیر  و دارِ دنیا

هر گوشه ی رسیدم خونبار گریه کردم

در این عمر  کوتاه  دیدم هزار  نیرنگ

از نیرنگ  دنیا  صد   بار  گریه  کردم

بر دل نبود  تابی  بر  سر  هم شراری

سالها  ببین  شکیلا  تکرار  گریه کردم

شکیلا نوید

کابل – افغانستان

04 مارس
۱ دیدگاه

برگو بر آفتاب

تاریخ نشر : دوشنبه ۱۴ حوت (اسفند) ۱۴۰۲ خورشیدی – ۴ مارچ ۲۰۲۴ میلادی – ملبورن – آسترالیا

 

برگو بر آفتاب

برگو  بر  آفتاب  که‌ من خون جگر شدم

از ملک خویش رانده شدم خاک به سر شدم

برگو   بر   آفتاب   بتابد   در  این  دیار

من ابتر وپریش چنین  زیر  و زبر  شدم

برگو بر آفتاب که تنگ است  این محیط

بالنده  تر   بتاب   ز  تاریکی  خر  شدم

برگو بر آفتاب که شکیلا سرد و خاموش است

من هم‌ز وطن دورم وبی بال و پر شدم

شکیلا (نوید)

کابل – افغانستان

02 مارس
۱ دیدگاه

امیر و ناتوان

تاریخ نشر: شنبه ۱۲ حوت (اسفند) ۱۴۰۲ خورشیدی – ۲ مارچ ۲۰۲۴ میلادی – ملبورن – آسترالیا

امیر و ناتوان

 

آسمان!   این  ابر  تیره  بر  سرم  باران کرد

آسمان! آفتاب کن که این درد مرا ویران کرد

آسمان !این غرش و طوفان تو صبرم شکست

آسمان! این  نعره ات  جان  مرا  بیجان کرد

آسمان!  تنها  تویی  سقف امیر  و  ناتوان

آسمان !آهی بکش کین چرخ چرا دوران کرد

آسمان! از غصه ات ابرها همه لرزان گرفت

آسمان!  از ناله ات ابر ها  همه  باران کرد

آسمان!  فریاد  کن  در  این  دیار   بیکسی

آسمان! یک بار دیگر  ناله ات  طوفان کرد

آسمان!  بشنو تو فریاد ( شکیلا ) را به گوش

آسمان!  این پرتو تو  جان  من را  جان کرد

شکیلا ( نوید)

کابل – افغانستان

29 فوریه
۱ دیدگاه

چرا ؟

تاریخ نشر : پنجشنبه ۱۰ حوت (اسفند) ۱۴۰۲ خورشیدی – ۲۹ فبروری ۲۰۲۴ میلادی – ملبورن – آسترالیا

چرا ؟

چرا ؟ دردی  که  دادی  باز  دادی

چرا ؟  همراه   غم   پرواز    دادی

چرا ؟ اشکم نمودی پاک از چشم

چرا ؟   دستم  گرفتی  ناز   دادی

چرا ؟  با غم   دلم  طوفان  کردی

چرا ؟  هر  درب  دل  را  باز  کردی

چرا ؟ بهیوده می گشتی به راهم

چرا ؟  بر کوچه ی  دل ساز کردی

چرا ؟  دردی  به دل دادی و رفتی

چرا ؟  این غم به دل همراز کردی

چرا؟  هر شب  نمودی  راز  بر دل

چرا ؟  در دام  فگندیش  ناز کردی

چرا ؟  سنگی زدی  بر درب قلبش

چرا ( شکیلا) را با غم همراز کردی

شکیلا( نوید )

جوزا ۱۴۰۰ خورشیدی

25 فوریه
۱ دیدگاه

مورِ شوم

تاریخ نشر : یکشنبه ۶ حوت (اسفند) ۱۴۰۲ خورشیدی – ۲۵ فبروری ۲۰۲۴ میلادی – ملبورن – استرالیا

مور شوم

امشب به  هر  سو  ناله   کند   دل برای تو

امشب به سان اشک ب ی افتم به  پای تو

امشب گلو چو تر کنم   در  شراب غم

امشب بیا سکوت  شوم   از  برای تو

امشب  شوم  چو  مست بگیریم برای تو

امشب  خیال  عشق  نباشد  برای تو

امشب همه کس مست به گرد  می ناب اند

امشب   منی   فقیر   بمیرم  برای تو

امشب به یاد یار همه مست و  خراب اند

امشب منم چو مور شوم  زیر پای تو

امشب سراغ یار بگیرند چو مهوشان

امشب( شکیلا) باز بجوید نشانی تو

شکیلا ( نوید )

۲۰۱۰ میلادی

23 فوریه
۱ دیدگاه

باده نشینان

تاریخ نشر: جمعه ۴ حوت (اسنفد) ۱۴۰۲ خورشیدی – ۲۳ فبروری ۲۰۲۴ میلادی – ملبورن – آسترالیا

باده نشینان

حیف این باده نشینان خون دل نوش کنند

یا  به  قصد  دیگران  غم   در  آ غوش کنند

یا چو هم دست شوند مست به گفتار آیند

یا به پای  هم  فتند غلغله ها  گوش کنند

یا چو از خاطر خود دور کنند جایگه بی خردان

یا به قصد دیگران خنده ی  خاموش کنند

یا چو پروانه صفت رقص کنند گردی شمعی

یا به جان هم فتند سرسری در گوش کنند

یا چو بیجا  بگویند  سخنی  از  بلهوسی

یا به هر در بروند سلسله ها روش کنند

یا افطار  دهند   رطل   گران  مستان  را

یا به ویرانی خویش چند سخنی گوش کنند

یا چو از رشک فشارند به جگر دندان را

یا به گلخن بروند  آب کثیف   نوش  کنند

یا چو  از بیخردی  کار  هم  انجام  دهند

یا به همت سخنی از دهنی گوش کنند

یا چو بیزار شوند  باده  نشینان ز  رهی

یا به فکر وطن از راه  صلح  گوش  کنند

یا چو مضمون کنند گوهر ناب دل  خویش

یا به خون دشمنان دست خود گل پوش کنند

یا چون در انجمن سرمه ی بینایی ارباب شوند

یا به تسلای غم دل (شکیلا) گوش کنند

شکیلا (نوید )

جدی ۱۳۹۱

21 فوریه
۱ دیدگاه

گفتم و گفتا:

تاریخ نشر : چهارشنبه ۲ حوت (اسفند) ۱۴۰۲ خورشیدی – ۲۱ فبروری ۲۰۲۴ میلادی – ملبورن – آسترالیا

گفتم و گفتا :

گفتم : روم  ز پیشت ، باری به من نظر کن

گفتا  : محال  باشد  ، تو ترک  این سفر کن

گفتم : دلم به خون شد ، ازغصه ها بیرون شد

گفتا  : به دل نظر کن ، از گفته ها حذر کن

گفتم : همه جا خون است ،برسر ببین جنون است

گفتا  : چه یاوه گویی ، بر گفته ام نظر کن

گفتم : روم زشهرم، در شهر من فساد است

گفتا  : فساد همه جاست ، قانون را خبر کن

گفتم : نه قانون است ،در شهر بوی خون است

گفتا  : به شهر قاتل ،  قاضی  را  خبر   کن

گفتم : نه قاضی اینجا ،نه بوی تطبیق اینجا

گفتا  : کجا روی تو ، چادر صبر  به  سر کن

گفتم : صبر  نمودم  ، از  صبر  در  جنونم

گفتا  : جنون گناه است، ازگفته ات حذر کن

گفتم : هر روز انتحاری  ، تو غم من چه داری

گفتا : (شکیلا) بشنو ، به گفته ات نظر کن

شکیلا نوید

 ۱۳۹۵ خورشیدی